آسانسور پرند شایا صنعت

آنچه در دوره های مربوط به آسانسور خواهید آموخت

آسانسور

مدیر فنی آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

53

دوره های کمک نصاب آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

54

دوره های نصاب مکانیک آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

104

دوره های نصاب درب و ریل آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

105

دوره های تخصصی آسانسور گیرلس

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

106

تکنسین فنی آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

107

دوره های نصاب برق و راه انداز آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

108

دوره های ویژه سرویسکار و نگهداری آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

Buy elevator

دوره های تخصصی آسانسور هیدرولیک

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

empty elevator cabin with closed doors inside 107791 594

دوره طراحی آسانسور با Lift Designer

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

آسانسور

مدیر فنی آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

53

دوره های کمک نصاب آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

54

دوره های نصاب مکانیک آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

104

دوره های نصاب درب و ریل آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

105

دوره های تخصصی آسانسور گیرلس

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

106

تکنسین فنی آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

107

دوره های نصاب برق و راه انداز آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

108

دوره های ویژه سرویسکار و نگهداری آسانسور

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

Buy elevator

دوره های تخصصی آسانسور هیدرولیک

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

empty elevator cabin with closed doors inside 107791 594

دوره طراحی آسانسور با Lift designer

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

تماس با ما

کرج - میدان شهدا - برج سلوک - طبقه چهارم اداری - واحد 27

آدرس ما

info@parandshaya.com

ماموریت ما

026-32252472

تلفن ما

طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق این قالب محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه: محمود دبستانی

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...