گلیم بافی پرند شایا صنعت

آنچه در دوره های مربوط به گلیم بافی خواهید آموخت

گلیم بافی

گلیم بافی مقدماتی

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی گرد

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم فرش

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

سوماک و ورنی

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم تابلو (تاپستری)

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی پیشرفته

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

چاک

گلیم چاک دار

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

طراحی گلیم

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی حجمی

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی برجسته

: سر فصل مطالب
: کرج ، جهانشهر
: آقای نعمتی
: روزهای پنجشنبه و جمعه
: طول دوره: 500 ساعت
: زمان: 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی مقدماتی

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی گرد

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم فرش

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

سوماک و ورنی

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم تابلو (تاپستری)

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی پیشرفته

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

چاک

گلیم چاک دار

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

طراحی گلیم

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی حجمی

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

گلیم بافی

گلیم بافی برجسته

: سر فصل مطالب
: کرج
: روز
: مدرس
: طول دوره
: زمان

40000 تومان

تماس با ما

کرج - میدان شهدا - برج سلوک - طبقه چهارم اداری - واحد 27

آدرس ما

info@parandshaya.com

ماموریت ما

026-32252472

تلفن ما

طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق این قالب محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه: محمود دبستانی

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...